nanny gezocht breda web
Nanny zoeken in Breda?
Dat doe je via De Nanny Bemiddeling!

U zoekt een nanny in de regio Breda? Een deskundige nanny, die weet wat ze doet! U geeft tenslotte de zorg voor uw kinderen uit handen. Vanzelfsprekend dat wij deze zorg op deskundige wijze invullen.

De Nanny Bemiddeling is een professioneel bemiddelingsbureau, alle nanny’s die door ons worden bemiddeld, voldoen aan de door ons gestelde kwalificaties. Ieder kwartaal volgen al onze nanny’s extra scholing en EHBO-vaardigheden. Voor De Nanny Bemiddeling vanzelfsprekend, voor u als vraagouder geruststellend, voor de nanny een zekerheid.

 

Persoonlijke aanpak

Een uitgebreide intake met u als vraagouder maakt het mogelijk een passende nanny te vinden in Breda en omstreken. Na het vinden van de juiste nanny houdt het voor ons niet op. Daar begint het pas! Naast het houden van de intake en koppelingsgesprekken, voert De Nanny Bemiddeling jaarlijks voortgangsgesprekken met de nanny’s en evaluatiegesprekken met de vraagouders. En het blijft niet bij een telefoontje: tweemaal per jaar bezoeken we de vraagouders waar de nanny’s werkzaam zijn. Waar nodig ondersteunen we bij de opvang en pedagogiek en één keer per jaar voeren we een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit op de opvanglocaties.

Contact
Oudercommissie

De Nanny Bemiddeling vindt het belangrijk vraagouders te kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kinderen. Daarom heeft De Nanny Bemiddeling een oudercommissie. De oudercommissie stelt zich het volgende ten doel:

  • De belangen van de vraagouders en kinderen zo mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.
  • De Nanny Bemiddeling te adviseren ten aanzien van kwaliteit.
  • De oudercommissie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 7 leden.

 

De Nanny Bemiddeling is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang

Uitgebreidere informatie over de visie van De Nanny Bemiddeling en de beoordeling van de GGD is te vinden in de volgende documenten:

Pedagogisch beleidsplan

Inspectierapport van de GGD

 

Klachtenregeling

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, gevestigd in Den Haag. De geschillencommissie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel. 070-3105310. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier www.degeschillencommissie.nl.

Contact
nanny gezocht breda bemiddeling