Verbinding

Verbind voor het kind!

Ik heb er lang over nagedacht of mijn blog wel over dit onderwerp zou moeten gaan. Het is namelijk een onderwerp wat toch vaak gemeden wordt, zowel door professionals als ouders en verzorgers. De titel van deze blog is wellicht een beetje misleidend. Deze blog gaat namelijk over kindermishandeling. Wij als organisatie hebben dit onderwerp elk jaar op ons nascholingsprogramma staan. 

Kindermishandeling

Sinds 2013 wordt elk jaar in november de Week tegen Kindermishandeling gehouden. Het doel van deze week is om professionals bewust te maken van het belang van een goede samenwerking om kindermishandeling te signaleren en effectief aan te pakken. Dit jaar wordt deze week van maandag 20 tot en met zondag 26 november gehouden. Het thema voor dit jaar is “Verbind voor het kind”. Iedere professional is namelijk een onmisbare schakel en kan vanuit zijn of haar expertise bijdragen aan een veiligere situatie. Zie de website voor meer informatie: www.weektegenkindermishandeling.nl

Kindermishandeling zou net zo’n bespreekbaar onderwerp moeten zijn binnen de kinderopvang als de bestrijding van taalachterstanden, speelgoedkeuze of de communicatie met ouders. Toch heeft men het meestal liever niet over dit onderwerp. We zijn vaak bang om ouders of verzorgers onterecht te beschuldigen. Veel van die angst komt voort uit onbekendheid, de eigen waarden en normen van een persoon en de taboe die er op dit onderwerp rust.

De cijfers liegen er niet om, dat zien we bijvoorbeeld in de TV commercial  “Het houd niet op, niet vanzelf.” Ieder jaar groeien in Nederland ruim 118.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties….Dat is gemiddeld 1 kind per klas! Helaas krijgt slechts de helft van deze kinderen hulp.

Wat is kindermishandeling?

De officiële definitie van kindermishandeling is vastgelegd in de Jeugdwet:

“Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.” Het gaat dus om mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. Maar ook om kinderen die getuigen zijn van gezinsgeweld, omdat ook dat negatieve gevolgen kan hebben voor kinderen. In de praktijk komen in een gezin waar sprake is van kindermishandeling vaak meerdere vormen tegelijk voor.

Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?

De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Zo heeft een mishandeld kind, naast al het emotionele leed, bijvoorbeeld meer kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis, depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook is er een verhoogd risico om later eigen kinderen te mishandelen. Het hangt af van de veerkracht van een kind en andere beschermende factoren zoals steun uit de omgeving, in hoeverre een kind direct of later als volwassene schade ondervindt.

Genoemde gevolgen zijn ook te vertalen in kosten voor de Nederlandse samenleving: naar schatting 1 miljard euro per jaar. Genoeg redenen dus om kindermishandeling te voorkomen of in een vroegtijdig stadium te stoppen.

Tijdens de scholingsbijeenkomsten met onze eigen gastouders staan wij altijd stil bij de definitie van kindermishandeling. Zoals je hierboven kunt lezen is het een definitie die is vastgelegd in de Jeugdwet. Het is erg om te bedenken dat iedereen die kinderen begeleid, wellicht in zijn of haar directe omgeving een kind heeft wat te maken krijgt of heeft met kindermishandeling. Ik breng dit onderwerp onder de aandacht omdat, zoals men kan nalezen op de website van de “Weektegenkindermishandeling“, het van groot belang is dat professionals deze informatie met elkaar delen. Kindermishandeling is een complex probleem en kun je als professional niet alleen oplossen. Daarom:”Verbind voor een kind”. Samen realiseren we de sterkste aanpak tegen kindermishandeling.

Heb jij feedback of tips over dit onderwerp? Laat het in een reactie hieronder gerust weten!

Wendy Bakx-Sanner

Geen reacties

Type een bericht