Familie kies je niet!

Alleen je familie houdt onvoorwaardelijk van je, toch???

De waarde van familie in je leven is groot. Ik heb vaak genoeg gezien welk gemis het met zich mee brengt wanneer een persoon geen familie (in zijn/haar leven) heeft. Des te meer is het goed te beseffen hoe fijn het is wanneer deze familie er wél is en voor jou van waarde is. Dit geldt ook voor de begeleiding van jou als nanny/gastouder. De familie van de persoon waar je voor werkt, kan jou als professional helpen om de persoon vanuit een ander perspectief te zien, het kan je ontlasten en het kan je scherp houden.

Sommige mensen verkiezen vrienden boven familie. Maar ze zijn zich niet bewust van het feit dat familie wel vrienden kan vervangen, maar dat vrienden geen familie kunnen vervangen. Over het algemeen accepteren vrienden je zoals je bent, en het is meestal de familie die ook je minder goede eigenschappen durft te benoemen en je daarop wijst, zodat je eraan kunt werken. Het is goed dat onze kinderen vriendschappen sluiten en ervaren wat vriendschap en familie is.

Naast de basisbehoeften, heeft een mens ook psychologische behoeften. Het vervullen daarvan is nodig voor het geestelijk en lichamelijk welzijn. Iedereen heeft affectie, waardering, een gevoel van verbondenheid, liefde, etc. nodig. Een familie biedt je al deze dingen, zonder dat je ze hoeft op te eisen. Het is heel bijzonder dat je in je werk als nanny/gastouder hiervan deel mag uitmaken.

Een gezin geeft je liefde, versterkt je vertrouwen en leert je de moraal en principes van de samenleving. In zekere zin leert het je hoe je kunt overleven in de buitenwereld. Familie geeft ons redenen om te lachen, huilen en aan zelfreflectie te doen.

Hieronder vertel ik de 7 redenen waarom familie belangrijk is.

1. Familie heeft kennis van het verleden.

Iemand is opgegroeid op een plek, in een gezin met familieleden om zich heen. Deze familieleden weten zoveel. Hier kun je als nanny/gastouder je voordeel mee doen. Wanneer je in gesprek bent met je collega’s over het aanpakken van een specifieke situatie, bedenk dan hoe je de familie hierin kunt betrekken.

2. Familie kan praktische hulp bieden.

Denk aan opa en oma die oppassen, dat je iets doet voor elkaar zonder een tegenprestatie te verwachten.

3. Familie laat je stralen. 

“Je zus heeft gebeld”. Grote kans dat je een grote glimlach als antwoord krijgt! Dat zijn mooie momenten. Een kort telefoontje, een kaartje, het kan zorgen voor grote blijdschap. Uit ervaring weet ik (als zus) hoe deze kleine gebaren er vaak bij inschieten. Toch is het erg belangrijk om jezelf en je familieleden te blijven stimuleren dit met regelmaat te doen.

4. Familiebezoek is zeer waardevol. 

Geplande bezoeken, spontane bezoeken. Tradities zoals sinterklaas en kerst horen hier ook bij. Ze zijn allemaal leuk om samen met je familie te vieren.

5. Familie maakt je trots (foto’s, verhalen), 

Veel van de gesprekken met ouders en nanny’s gaan over hun familie. Het is vaak hun grote trots! Foto’s van kinderen, nichtjes, kleinkinderen, ouders worden er geregeld bij gepakt en bekeken. Er worden verhalen verteld die de persoon doen stralen. Zo waardevol om de tijd te nemen en te luisteren naar het verhaal achter de persoon.

6. Familie kijkt vanuit ander oogpunt.

De meeste nanny’s en gastouders hebben het beste voor met het gezin waar ze voor werken. Het zit in het bloed, het stroomt door de aderen; het zorgen voor anderen. Soms zelfs ten koste van zichzelf. Toch kun je als nanny/gastouder (met alle beste bedoelingen) een blinde vlek hebben; bijvoorbeeld wanneer je al jaren voor iemand zorgt. Familie kijkt vanuit hun perspectief, vanuit perspectief van hun familielid. Luister goed naar de ideeën van de familie. Het kan je nieuwe inzichten geven, het kan je spiegelen, je ogen openen. Ze zijn waardevol!

7. Familie houdt de begeleiding scherp.

Als laatste, laten we eerlijk zijn: de nanny ruimt de woonkamer van de ouders die na het werk thuiskomen nog even snel op. Ik zelf ruim mijn huis ook extra op wanneer ik bezoek krijg. Dat doen we toch eigenlijk allemaal? Familie houdt de nanny/gastouder en mij dus in meerdere opzichten scherp. Het is dus belangrijk dat familie geregeld de vinger aan de pols houdt en wij langs komen om te zien hoe het gaat. Familie en De Nanny Bemiddeling kunnen hierin goed met elkaar samenwerken. Zie familie niet als controleur, maar als iemand die je scherp houdt.

Met de feestdagen geven de familiebanden houvast – of ze knellen. Maar wat is eigenlijk familie? Sommige mensen noemen hun vrienden hun familie, maar dat zijn bijna altijd degenen die er een treurige geschiedenis met hun bloedverwanten op nahouden. Familie is voor altijd, en onvoorwaardelijk. Familie is niet synoniem aan bloedband, zeggen deskundigen eensgezind. Natuurlijk, het is wenselijk dat kinderen opgroeien bij hun eigen ouders. Of in ieder geval binnen hun eigen familie. Als dat niet lukt ergens in eigen land, en als laatste redmiddel opvang in een vreemd land.

Ik ben blij dat alle kinderen die onze nanny’s en gastouders begeleiden in een gezin wonen en bij een familie horen. Dat is toch wat wij elk kind gunnen.

Heb je feedback of tips over dit onderwerp? Laat het in een reactie hieronder gerust weten!

 

Wendy Bakx-Sanner

Geen reacties

Type een bericht